Inleiding.

Voor diegenen die interesse hebben in NISHIKIGOI is het juist begonnen en, voor een aantal onder het algemene publiek is de meest populaire koi de HIKARIMONO.
OGON en PLATINUM in het bij zonder zijn erg gekend over zee.
HIKARIMONO is een koi met HIKARI (glans) over de normale lichaamspatronen .
Afhankelijk van het type van deze patronen kan deze variëteit normalerwijze ingedeeld worden in drie categorie HIKARI MUJIMONO, HIKARI -MOYOMONO en HIKARI -UTSURIMONO .

 

HIKARI MUJIMONO.

HIKARI MUJI MONO is de algemene benaming die gegeven werd aan koi met een éénkleurig glanzende huid. De kleuren kunnen goud, geel, oranje, rood of platinium zijn.

1 Ogon.

Deze naam werd gegeven aan een koi met een glans over een geheel gouden kleur.
In 1921 gebruikte Sawato AOKI van Takezawa in het Niigata Prefectuur een koi met goudgele rug als kweekouder.
Bij de vierde of vijfde generatie produceerde hij variëteiten zoals KIN KABUTO.
GIN KABUTO en SAKIN en ei wordt gezegd dat door deze te koppelen aan een vrouwelijke SHIRO FUJI hij er in slaagde de eerste OGON-GOI, een koi met een gouden glans over het hele lichaam, te kweken.
Na vele jaren van hard werken door AOKI en zijn zoon werd in 1947 de OGON GOI als een NISHIKIGOI -variëteit erkend.
De verschijning van OGON-GOI leverde een echte belangrijke bijdrage aan de wereld van de NISHIKIGOI.
Kruisingen met andere variëteiten produceerden een grote verscheidenheid van verbijsterend mooie NISHIKIGOI die we heden ten dagen kunnen zien en maakte de wereld der NISHIKIGOI kleurrijker dan het was.
Wanneer voor het eerst de kweekproducten verschenen werden ze zeer hoog gewaardeerd en vroeg men er hoge prijzen voor, maar toen er meer en meer van gekweekt werden en de mensen het éénkleurige moe waren, werd de waarde geleidelijk geherwaardeerd.
Nochtans bewijzen de feiten dat deze variëteit een grote populariteit geniet bij beginners en het algemene publiek.
Boven al het andere, moet de OGON beschikken over een eenvormige gouden glans op het hoofd.
Dit wordt in het algemeen uitgedrukt met \"Het hoofd is mooi kaal of mooi en zuiver\", en betekent dat er niet de minste onzuiverheid aanwezig mag zijn.
Er is echter aanleg tot onzuiverheid, dat verschijnt rond de neusgaten of op de kaken, maar dit doet de esthetische waarde van de koi dalen.


Ogon

De buitenste rand van de schub noemt men FUKURIN , en bij de OGON is het belangrijk dat deze FUKURIN een gelijkvormige gouden kleur heeft.
Bij bijzonder goede exemplaren is de FUKURIN niet alleen gelijkaardig op de rug, maar over het hele lichaam en reikt naar beneden tot aan de buik.
Hieruit volgt dat een OGON altijd met de grootste voorzichtigheid moet behandeld worden.
Een schub die door onvoorzichtigheid los geraakt zal het algemene schubpatroon verstoren en het zal lang duren eer de genezing voltooid is.
Na een ziekte aanval, zoals gatenziekte, zullen de schubben zich niet herstellen en lelijke littekens achter laten die de esthetische waarde van de koi verminderen.
De borstvinnen moeten gelijk zijn met een mooie glans tot aan de vintoppen.
Het is ook nodig aandacht te schenken aan de vorm van het lichaam. Het hoofd in het bijzonder is vatbaar voor misvorming en dient zorgvuldig nagekeken te worden. Koi van deze variëteit hebben vaak strakke of ongelijke borstvinnen.
Omdat deze variëteit gemakkelijk tam te krijgen is, eet hij goed en groeit hij snel.
Ze hebben ook de neiging om dik te worden en te evalueren naar afgezakte flanken of doorhangende buiken.
Het is dus belangrijk dit in gedachte te houden bij het voederen.
In vroegere tijden waren het koi met een armzalige kwaliteit waarvan de gouden kleur donker werd naar mate de temperatuur steeg of wanneer ze lange tijd in zacht water (KOMAREMIZU) of in het donker gehouden werden.
Om dit probleem te voorkomen werd de kweek verbeterd en werd zodanig de YAMABUKI OGON verkregen. Heden ten dage is het oude type van OGON zeer zelden te zien en worden zelfs de YAMABUKI OGON als \"Oude OGON\" vernoemd.

2 Platinum Ogon.

Er wordt beweerd dat de PLATINUM OGON voor het eerst gekweekt werd rond 1963.
In het begin was deze variëteit gekend als HAKIN en HAKISHOKU OGON, maar momenteel is hij algemeen gekend als PLATINUM OGON of simpelweg PLATINUM.
Het hele lichaam heeft een glans van zuiver wit platinum.
Het is belangrijk dat het hoofd \"mooi kaal\" is. De FUKURIN op het lichaam, de conditie van de glans, de glans op de borstvinnen, de lichaamsbouw, enz. worden op dezelfde wijze beoordeeld als bij OGON.
De PLATINUM OGON zijn erg verbeterd zodat momenteel de HIKARI (glans) sterker geworden is, waardoor ze op de eerste plaats gekomen zijn onder de HIKARI MUJIMONO . Hij ligt tevens aan de basis voor de productie van andere variëteiten bij HIKARI MUJIMONO .

Platinum Ogon

3 Nezu Ogon.

Een HIKARIMONO waarvan de kleur zilver is met een grijze schijn, noemt men NEZU OGON.
Oorspronkelijk was de kleur dichter bij het grijs, waardoor de koi NEZUMI OGON (Muis Ogon) genoemd werd. Dit werd ingekort tot NEZU OGON .
Ook hier weer moet het hoofd mooi en zuiver zijn en hoe verder de FUKURIN zich naar beneden uitstrekt, des te groter is de esthetische waarde van de koi.
Deze variëteit is soms gekend als GIN (zilver) of IBUSHI GIN (walmend zilver).

Nezu Ogon

4 Shiro Ogon.

Een NEZU OGON met een bij zonder witte kleur noemt men SHIRO OGON. Ze zijn zelfs mooier dan de NEZU OGON, maar ze zijn momenteel overschaduwd door de PLATINUM en extra mooie exemplaren zijn niet meer te zien.

#page#

5 Yamabuki Ogon.

De YAMABUKI OGON werd voor het eerst gekweekt in 1957 door Masamoto KATAOKA via een kruising van een KIGOI en een OGON-GOI .
De YAMABUKI OGON heeft een zuiver helder geellichaam dat overgoten is met een prachtige glans, die niet zoals de kleuren van een ogon, niet donker worden wanneer de temperatuur stijgt. Ze kunnen op koi-shows wedijveren met de PLATINUM OGON voor de top.
Ook bij deze variëteit moet de hobbyist kiezen voor een koi met een goede lichaams bouwen een degelijk goedgevormde FUKURIN .
Natuurlijk heeft de koi geen esthetische waarde als het hoofd niet mooi zuiver is.

Yamabuki Ogon

6 Orenji Ogon (Orange Ogon).

Deze variëteit beschikt over een glanzend oranje lichaam.
Hij bezit al de karaktertrekken van een OOON en men zegt dat hij voor het eerst geproduceerd werd in 1953.

Orange Ogon

7 HI Ogon (Red Ogon).

Dit is een HIKARIMONO HI -GOI en wordt zelden gekweekt.
Het enige verschil tussen ORENJI OGON en HI OGON is de kleur, en het is niet nodig een onderscheidt te maken.

HI Ogon #page#

8 Kin Matsuba.

Deze variëteit werd voor het eerst gekweekt in 1960 , toen Eisaburo MANO een OGON kruiste met een MATSUBA die toebehoorde aan Masamoto KATAOKA.
Iedere schub op het lichaam heeft een tekening in de vorm van een ontworpen groep dennennaalden dat afsteekt tegen de glanzend gouden FUIURIN .
Dit houdt in dat bij deze variëteit de schubben regelmatig over het hele lichaam moeten gerangschikt zijn.
De schoonheid van de regelmatig gerangschikte schubben is de hoofdzaak waarnaar moet gekeken worden bij deze variëteit.
Net zoals bij al de andere HIKARI MUJIMONO is het belangrijk dat het hoofd mooi kaal is en dat de borstvinnen en het 1ichaam een goede glans hebben.

De basiskleur van het lichaam is goud, maar dit kan in alle schakeringen zijn, licht of donker.
Kin Matsuba

9 Gin Matsuba.

Daar waar de KIN MATSUBA een gouden kleur als basis heeft, heeft de GIN MATSUBI een basiskleur van PLATINUM.
De regelmatig geplaatste zwarte dennenappel tekening op de glanzend zilveren schubben over het hele lichaam, verspreiden een nog grotere schoonheid.
Een uitstekend exemplaar met een mooie zilveren glans op het hoofd en waarbij de glans op het lichaam reikt tot over de lagere delen van de flanken heeft een indrukwekkende verfijndheid.

Gin Matsuba Fukurin regelmatig geplaatst over het hele lichaam, is de aantrekkingskracht van de Matsuba. De borstvinnen moeten een glans uitstralen.
10 Doitsu Ogon.

Dit is het DOITSU type van de OGON Bij een DOITSU Koi die afstammen van de KAGAMI -GOI doet de schoonheid van net j es gerangschikte schubben langs de rug en langs beide zijden van het lichaam de esthetische waarde van de koi nog hoger stijgen.
Omdat de lichaamskleur over het hele lichaam goud is, geeft de KAWA-GOI de indruk gemaakt te zijn uit een enkel vel metaal met gemis aan uitdrukking en diepzinnigheid.
Hoe dan ook, niettegenstaande grote exemplaren van dit type KAWA-GOI zijn, worden grote GOEDE KAWA-GOI hoog gewaardeerd.
Het is nodig uit te kijken naar fysische onregelmatigheden, in het bijzonder naar afwijkingen van de vinnen.

Doitsu Ogon

11 Platinum Doitsu.

Dit is een DOITSU koi met een PLATINUM lichaam.
De zilveren glans op het hele lichaam maakt deze variëteit nog stralender .
Afgezien van de keur, wordt deze koi op dezelfde wijze bekeken als DOITSU OGON .
Omdat ze aantrekkelijker zijn dan de DOITSU OGON, zijn er ook meerdere mooie exemplaren te vinden.

Platinum Doitsu

12 Orenji Doitsu.

Dit is een HIKARIMONO van het DOITSU type met een oranjekleurig lichaam.
Heden ten dage zijn uitmuntende exemplaren van dit type zelden te zien.

Orenji Doitsu

13 Mizuho Ogon.

Deze naam werd gegeven aan een oranje kleurige MATSUBA DOITSU OGON .
Iedere schub langs de rug heeft een zwarte glans op het blinkend oranje lichaam.
Deze OGON is bijzonder populair en waardevol bij hobbyisten die houden van het ongewone.
Het is echter een zeldzaamheid en er worden er niet veel gekweekt.

Door :
Honorary Chairman : Dr. Takeo Kuroki
Chief of the Appreciation Bureau: Mr. Reinosuke Nogami